Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 16. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 12. října 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu
3) Rekonstrukce Butovanky
4) Změna územního plánu – zahájení změny
5) Rozpočtové opatření č. 8/2021
6) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta