Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v neděli 5. prosince 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Návrh rozpočtu na rok 2022

4) Vyhláška o místním poplatku ze psů – zrušení

5) Komunální odpad – smlouva na další období

6) Rozpočtové opatření č. 9/2021

7) Výše stočného na rok 2022

8) Různé a diskuze

 

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta