Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 1. března 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Závěrečný účet 2021

4) Inventarizace (výsledek inventury)

5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

6) Veřejná zakázka – chodník

7) Územní plán – schválení změn

8) Rozpočtové opatření č. 1/2022

9) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV

10) Různé a diskuze

 

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Závěrečný účet 2021

4) Inventarizace (výsledek inventury)

5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

6) Veřejná zakázka – chodník

7) Územní plán – schválení změn

8) Rozpočtové opatření č. 1/2022

9) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV

10) Různé a diskuze