Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 20. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 24. května 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

4) Žádost o dotaci TJ Butoves

5) Dotace z KHK - PD Butovanka

6) Veřejná zakázka – chodník vyhodnocení

7) Obnova veřejného osvětlení – podklady pro dotaci

8) Rozpočtové opatření č. 3/2022

9) Počet členů zastupitelstva

10) Různé a diskuze

 

 

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

4) Žádost o dotaci TJ Butoves

5) Dotace z KHK - PD Butovanka

6) Veřejná zakázka – chodník vyhodnocení

7) Obnova veřejného osvětlení – podklady pro dotaci

8) Rozpočtové opatření č. 3/2022

9) Počet členů zastupitelstva

10) Různé a diskuze