Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 21. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 23. srpna 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
4) Dotace prodejna
5) Kupní smlouva – pozemek 153/13
6) Rozpočtové opatření č. 4/2022
7) Různé a diskuze

 

 

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta