Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA

 

na 1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 18. října 2022 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
f) volba členů výboru finančního, kontrolního a kulturního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Rozpočtová opatření č. 6/2022
7) Různé a diskuze

 

  

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta