Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA

 

na 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v sobotu 3. prosince 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba místostarosty (zastupitele pověřeného zastupováním starosty)
4) Volba předsedy a členů finančního výboru
5) Návrh rozpočtu na rok 2023
6) Nákup pozemku 153/13
7) Rozpočtové opatření č. 7/2022
8) Výše stočného na rok 2023
9) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
10) Různé a diskuze

 

  

                                      Bob Šviha        
                                       starosta