Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA

 

na 6. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat ve středu 20. září 2023 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Veřejná zakázka – Rekonstrukce veřejného osvětlení (vyhodnocení)
4) Kupní smlouvy - pozemky pod chodníkem
5) Dotace Mikroregion Podchlumí – stany
6) Rozpočtové opatření č. 4/2023
7) Různé a diskuze

 

  

                                      Bob Šviha        
                                       starosta