Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 9. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 30. června 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
4) Žádost o dotaci TJ Butoves
5) Směrnice – vícenáklady
6) Prodejna dotace – smlouvy
7) Rozpočtové opatření č. 5/2020
8) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta