Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 10. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v neděli 13. září 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Záměr pronajmout část vodovodu
4) Dotace - Vybudování místa pasivního a aktivního odpočinku v obci Butoves
5) Veřejná zakázka – vybavení oddychové zóny 2020
6) Záměr prodat pozemky pod budoucími garážemi
7) Oprava dešťové kanalizace - přeložka plynovodu
8) Rozpočtové opatření č. 6/2020
9) Nájemní smlouva Butovanka – dodatek č. 2
10) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta