Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 12. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v úterý 15. prosince 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:


1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
4) Rozpočet na rok 2021
5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
6) Výše stočného na rok 2021
7) Prodej pozemků na garáže 220/3, 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7
8) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta