Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA


na 13. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které se bude konat v neděli 25. dubna 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem:

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet 2020
4) Inventarizace (výsledek inventury)
5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6) Smlouva na dotaci SFŽP stromy
7) Komunální odpad – Dohoda Severočeské komunální služby s.r.o.
8) Veřejná zakázka – oprava střechy Butovanka
9) Rozpočtové opatření č. 1/2021
10) Různé a diskuze

 

 

 Bob Šviha                                   Karel Formánek
   starosta                                        místostarosta