Rozpočtové opatření č. 6/2021

Schválené zastupitelstvem obce 24. 8. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   300 000 770 000
0000 1361 Správní poplatky     300 800
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 7 000 30 000
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000 90 000
               
    Příjmy celkem     347 300  
               
2141   Vnitřní obchod     230 000 335 000
2212   Silnice       40 000 69 000
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 69 300 132 700
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   8 000 21 500
               
    Výdaje celkem     347 300  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    24.08.2021        
               
        Starosta obce: