Rozpočtové opatření č. 8/2021

Schválené zastupitelstvem obce 12. 10. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 70 000 500 000
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 15 000 98 000
               
    Příjmy celkem     85 000  
               
3341   Rozhlas a televize     1 600 4 600
3631   Veřejné osvětlení     15 000 83 000
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   50 000 414 000
6409   Nespecifikované rezervy   18 400 84 853
               
    Výdaje celkem     85 000  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    12.10.2021        
               
        Starosta obce: