Rozpočtové opatření č. 9/2021

Schválené zastupitelstvem obce 5. 12. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 45000 545000
  3745 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 4600
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 058 81 349
               
    Příjmy celkem     47 658  
               
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 800 4 139
6409   Nespecifikované rezervy   46 858 131 711
               
    Výdaje celkem     47 658  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    5.12.2021        
               
        Starosta obce: