Rozpočtové opatření 3/2018

Schválené zastupitelstvem obce 7.6.2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0 1381 Daň z hazardních her   10000 20000
2310 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady   16000 16000
2321 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 25000 225000
               
    Příjmy celkem     51000  
               
2171 5151 Studená voda     500 500
2321 6122 Stroje, přístroje, zařízení   60000 60000
3392 5153 Plyn       10000 10000
3399 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 3000 11000
3631 5139 Nákup materiálu     20000 20000
3639 6130 Pozemky       417000 467000
6171 5362 Platby daní a poplatků   -20000 5000
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20000 20000
               
               
    Výdaje celkem     510500  
               
Schodek rozpočtu ve výši 459 500 Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky z výsledku hospodaření z minulých let
               
               
  V Butovsi dne 7.6.2018        
        Starosta obce: