Rozpočtové opatření 5/2018

Schválené zastupitelstvem obce 28. 8. 2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. Odpadu 2000 2000
3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2000 4000
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2000 2000
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10000 30000
2321 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady  -16000 0
               
    Příjmy celkem     0  
               
3639 6130 Pozemky       65000 782000
3722 5164 Nájemné       6000 7000
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7000 17000
3392 5154 Elektrická energie     8000 33000
3392 5169 Nákup služeb     25000 30000
3392 5171 Oprava a údržba     39000 59000
3392 6121 Budovy, stavby, haly   -150000 0
               
    Příjmy celkem     0  
               
  V Butovsi dne 28. 8. 2018        
        Starosta obce: