Rozpočtové opatření č. 6/2018

Schválené zastupitelstvem obce 24. 9. 2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
6330 4134         400000 400000
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 142647,07 142647,07
               
    Příjmy celkem     542647,07  
               
2141 5151 Voda       1000 1000
2141 5171 Oprava a údržba     -50000 200500
3399 5169 Nákup služeb     10000 10000
5512 6121 Budovy, stavby, haly   55000 340000
6171 6130 Pozemky       5000 5000
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 400000 400000
6402 5364 Vratky transferů     20 6850
3639 5169 Služby       563000 563000
2219 6121 Budovy, stavby, haly   150000 388470
6171 5171 Oprava a údržba     200000 260000
               
    Výdaje celkem     1334020  
               
  Schodek rozpočtu ve výši 791 372,93 Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky 
  z výsledku hospodaření z minulých let      
               
  V Butovsi dne 24. 9. 2018        
        Starosta obce: