Rozpočtové opatření č. 7/2018

Schválené starostou obce 25. 9. 2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 4111 Neinv. př. transfery z pokl. spr. SR  30000 52981
0000 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků  5000  
               
    Příjmy celkem     35000  
               
Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
3399 5169 Nákup služeb     5000 15000
6115 5021 Ostatní osobní výdaje   12500 12500
6115 5175 Pohoštění     936 936
6115 5139 Nákup materiálu     400 400
6115 5901 Nespecifikované rezervy   16164 16164
               
               
    Výdaje celkem     35000  
               
               
               
  V Butovsi dne 25. 9. 2018        
        Starosta obce: