Rozpočtové opatření 8/2018

Schválené zastupitelstvem obce 1. 11. 2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1113 Daň z příjmu Fyzických osob vybíraná srážkou 15000 65000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty   10700 1495700
6310 2141 Příjmy z úroků     500 2500
               
    Příjmy celkem     26200  
               
2321 5154 Elektrická energie     2100 72100
2321 5171 Oprava a údržba     8100 58100
3631 5169 Nákup služeb     16000 26000
               
    Výdaje celkem     26200  
               
               
  V Butovsi dne 1. 11. 2018        
        Starosta obce:    
               
  Vyvěšeno: 2. 11. 2018        
               
  Sejmuto: