Rozpočtové opatření č. 5/2020

Schválené zastupitelstvem 30. 6. 2020

Paragraf Věc       úprava upravený
0000 Příjmy bez ODPA     550 000 4 392 930
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 850 4 500
             
  Příjmy celkem     550 850  
             
2141 Vnitřní obchod     50 000 105 000
3392 Zájmová činnost  kultuře   47 316 121 816
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 453 534 453 534
             
          550 850  
  Výdaje celkem        
             
             
Vyvěšeno dne:  3.7.2020        
             
      Starosta obce: