Rozpočtové opatření č. 6/2020

Schválené zastupitelstvem 13. 9. 2020

Paragraf Věc       úprava upravený
0000 Příjmy bez ODPA     1 774 966 6 167 896
             
  Příjmy celkem     1 774 966  
             
2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 140 000 260 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5 000 88 000
3419 Ostatní sportovní činnost   707 000 1 628 770
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 163 500 448 500
6402 Finanční vypořádání minulých let   61 650 75 743
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000 4 000
             
          1 078 150  
  Výdaje celkem        
Přebytek ve výši  696 816 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let
             
Vyvěšeno dne:  20.09.2020        
             
      Starosta obce: