Rozpočtové opatření č. 7/2020

Schválené starostou obce 22. 9. 2020

Paragraf Věc       úprava
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 31 000
           
  Příjmy celkem     31 000
           
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 31 000
           
          31 000
  Výdaje celkem      
           
           
Vyvěšeno dne:  8.10.2020      
           
      Starosta obce: