Rozpočtové opatření 8/2020

Schválené zastupitelstvem obce 29. 11. 2020    
             
Paragraf Věc       úprava upravený
             
  Příjmy celkem     0  
             
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 86 000 2 183 825
2310 Pitná voda     6 800 11 800
2329 Odvádění a čištění odpadních vod j. n. -202 800 57 200
3419 Ostatní sportovní činnost   10 000 1 638 770
3631 Veřejné osvětlení     5 000 95 700
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000 345 000
6112 Zastupitelstva obcí     35 000 540 000
             
          0  
  Výdaje celkem        
             
             
Vyvěšeno dne:  29.11.2020        
             
      Starosta obce: