Rozpočtové opatření č. 9/2020

Schválené starostou obce 31. 12. 2020

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci -30 632 819 368
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky -2 806 13 194
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 5 544 80 544
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   -5 965 603 035
0000 1211 Daň z přidané hodnoty   42 623 1 652 623
0000 1341 Poplatek ze psů     -1 400 2 600
0000 1361 Správní poplatky     -150 350
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 2 802 22 802
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 7 7
0000 1511 Daň z nemovitých věcí   -6 702 131 298
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 250 387 250
0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu -163 500 0
0000 4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu -97 726 1 513 740
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů -88 000 412 000
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 845 214 470
3392   Zájmová činnost v kultuře   -4 900 1 100
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 12 037 54 037
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 850 4 850
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 284 4 784
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 741 200 961 200
    Příjmy celkem     404 661  
               
2329   Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 2 540 59 740
3419   Ostatní sportovní činnost   75 730 1 714 500
3631   Veřejné osvětlení     3 490 99 190
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 7 196 352 196
6310   Služby peněžních ústavů   934 4 934
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 741 200 961 200
6409   Nespecifikované rezervy   -426 429 27 105
            404 661  
    Výdaje celkem        
               
               
Vyvěšeno dne:    27.1.2021        
               
        Starosta obce: