Rozpočtové opatření č. 2/2021

Schválené starostou obce 27. 4. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
6171   Činnost místní správy     9 400 9 400
               
    Příjmy celkem     9 400  
               
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 400 257 700
               
    Výdaje celkem     9 400  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    4.5.2021        
               
        Starosta obce: