Rozpočtové opatření č. 4/2021

Schválené zastupitelstvem obce 22. 6. 2021

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 163 500 163 500
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -163 500 0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 000 221 000
               
               
    Příjmy celkem     2 000  
               
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   -15 000 45 000
6171   Činnost místní správy     14 000 368 388
6399   Ostatní finanční operace   3 000 46 510
               
               
               
    Výdaje celkem     2 000  
               
               
               
Vyvěšeno dne:    24.6.2021        
               
        Starosta obce: