Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025 - NÁVRH

            Návrh Návrh
Rozpočtové příjmy       2024 v Kč 2025 v Kč
               
               
0000 Daňové příjmy celkem         4 700 000 Kč   4 900 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          210 000 Kč      210 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          87 000 Kč        89 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              20 000 Kč        22 000 Kč
               
Příjmy celkem             5 017 000 Kč   5 221 000 Kč
               
                            
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE             
               
2212 Silnice                  60 000 Kč   1 230 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací          150 000 Kč        65 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          420 000 Kč      450 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře            110 000 Kč      110 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury         2 107 000 Kč   1 196 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost              40 000 Kč        40 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost              28 000 Kč        28 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení              180 000 Kč      180 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          480 000 Kč      480 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň            90 000 Kč        90 000 Kč
5213 Krizová opatření                  2 000 Kč          2 000 Kč
5512 Požární ochrana                20 000 Kč        20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce              850 000 Kč      850 000 Kč
6171 Činnost místní správy            450 000 Kč      450 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              10 000 Kč        10 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované            20 000 Kč        20 000 Kč
               
Výdaje celkem             5 017 000 Kč   5 221 000 Kč
               
               
               
               
V Butovsi dne 3. 12. 2022