Střednědobý výhled rozočtu 2020-2021 - NÁVRH

            Návrh   Návrh
Rozpočtové příjmy       2020 v Kč   2021 v Kč
                 
                 
0000 Daňové příjmy celkem         2 735 000 Kč       2 835 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          120 000 Kč          130 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          40 000 Kč            40 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              20 000 Kč            20 000 Kč
                 
Příjmy celkem             2 915 000 Kč       3 025 000 Kč
                 
                              
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE               
                 
2212 Silnice                  20 000 Kč            25 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací        330 000 Kč          350 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          725 000 Kč          740 000 Kč
3111 Předškolní zařízení              100 000 Kč          100 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře              80 000 Kč            90 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury              45 000 Kč            40 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost            15 000 Kč            20 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost              20 000 Kč            25 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení                80 000 Kč            80 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          240 000 Kč          245 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň          130 000 Kč          140 000 Kč
5512 Požární ochrana                20 000 Kč            20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce            535 000 Kč          535 000 Kč
6171 Činnost místní správy            510 000 Kč          550 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              45 000 Kč            45 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované            20 000 Kč            20 000 Kč
                 
Výdaje celkem             2 915 000 Kč       3 025 000 Kč
                 
                 
                 
                 
 V Butovsi dne 1. 11. 2018           Bob Šviha    
            starosta    
                 
Vyvěšeno: 2. 11. 2018            
                 
Sejmuto: