Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

            Návrh Návrh
Rozpočtové příjmy       2021 v Kč 2022 v Kč
               
               
0000 Daňové příjmy celkem         3 900 000 Kč     4 100 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          210 000 Kč        130 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          42 000 Kč          45 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              20 000 Kč          20 000 Kč
               
Příjmy celkem             4 172 000 Kč     4 295 000 Kč
               
                            
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE             
               
2212 Silnice                  50 000 Kč     1 500 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací     1 500 000 Kč        150 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          760 000 Kč        740 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře            100 000 Kč        110 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury              40 000 Kč          40 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost            40 000 Kč          40 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost              25 000 Kč          28 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení                90 000 Kč        100 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          300 000 Kč        310 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň          170 000 Kč        175 000 Kč
5213 Krizová opatření                  2 000 Kč            2 000 Kč
5512 Požární ochrana                20 000 Kč          20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce            500 000 Kč        500 000 Kč
6171 Činnost místní správy            545 000 Kč        550 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              10 000 Kč          10 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované            20 000 Kč          20 000 Kč
               
Výdaje celkem             4 172 000 Kč     4 295 000 Kč