Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - NÁVRH

            Návrh Návrh
Rozpočtové příjmy       2022 v Kč 2023 v Kč
               
               
0000 Daňové příjmy celkem         3 400 000 Kč     3 600 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          210 000 Kč        210 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          53 000 Kč          56 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              20 000 Kč          20 000 Kč
               
Příjmy celkem             3 683 000 Kč     3 886 000 Kč
               
                            
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE             
               
2212 Silnice                  50 000 Kč     1 320 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací       1 245 000 Kč        150 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod          760 000 Kč        740 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře            100 000 Kč        110 000 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury              40 000 Kč          40 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost              40 000 Kč          40 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost              25 000 Kč          28 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení                90 000 Kč        100 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          320 000 Kč        330 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce  a veřejná zeleň            86 000 Kč          90 000 Kč
5213 Krizová opatření                  2 000 Kč            2 000 Kč
5512 Požární ochrana                20 000 Kč          20 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce              430 000 Kč        436 000 Kč
6171 Činnost místní správy            445 000 Kč        450 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje              10 000 Kč          10 000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované            20 000 Kč          20 000 Kč
               
Výdaje celkem             3 683 000 Kč     3 886 000 Kč
               
               
               
               
 V Butovsi dne 29. 11. 2020           Bob Šviha  
            starosta  
               
Vyvěšeno: 29.11.2020