Kultura

Rozsvěcení vánočního stromu

Ženy pro Butoves ve solupráci s obecním úřadem, zvou všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Butovsi.

Které se koná v neděli 30. listopadu od 17:00 u obchodu. Krátký program a občerstvení zajištěno. Děti si mohou vzít prskavky a lampióny s sebou.

14. ročník Memoriálu Jardy Kulhánka v Mariáši

Kulturní a sociální výbor obce Butoves Vás zve na:

14. ročník memoriálu Jardy Kulhánka

o putovní pohár OÚ Butoves

ve hře

Křížový mariáš

 

soutěž proběhne v sobotu 20. dubna 2013

Prezentace 8:00 - 9:00 v restauraci Butovanka

 

Bližší informace:

Zdeněk Jiránek

Butoves 16

506 01 Jičín

Tel.: 493 555 456

Mobil: 725 027 111

Dětský maškarní ples

Obec Butoves si Vás dovoluje pozvat na

Dětský maškarní ples

Kde: restaurace Butovanka

Kdy: sobota 24. února

Začátek: 14:00 hod

Na programu bude diskotéka, hry, soutěže.

Sladké odměny jsou připraveny

P1010165